صفحه اصلیاستخدامیتوصیه جالب Jack Ma کارآفرینی چینی و خالق ALIBABA به جوان ها (فیلم)

توصیه جالب Jack Ma کارآفرینی چینی و خالق ALIBABA به جوان ها (فیلم)

شاید نام Jack Ma کارآفرین چینی و خالق ALIBABA را که بیش از 200 میلیارد دلار ارزش دارد شنیده باشید! در این فیلم فوق العاده از او با زیرنویس فارسی، توصیه های کلیدی او را فراگیرید.

http://goo.gl/00uw07

ارسال نظر

بازگشت به بالا