صفحه اصلیاخباربرگزاری دوره های آموزشی فولاد خراسان در مردادماه

برگزاری دوره های آموزشی فولاد خراسان در مردادماه

دوره های آموزشی مردادماه شرکت فولاد خراسان توسط موسسه گاما برگزار شد.

بنابر اعلام مدیر آموزش سازمانی موسسه ، در مردادماه دو دوره آموزشی توسط مدرسان اعزامی موسسه در محل شرکت فولاد خراسان برگزار شد.

بر اساس این اعلام، دوره آشنایی با کلیدهای فولاد در تاریخ 7 مرداد ماه و دوره هزینه های کیفیت نیز در تاریخ 21 مردادماه توسط مهندس آیت دانشمند و مهندس حسین عبدی در محل این شرکت برگزار گردید.

در این دوره ها تعداد 45 نفر از کارمندان شرکت فولاد شرکت داشتند که در پایان مدرسان اعزامی با ارزیابی های 93 و 95 موفق به برگزاری دوره ها شدند.

ارسال نظر

بازگشت به بالا