صفحه اصلیاخباربرگزاری دوره آموزشی مهندسی کیفیت در شرکت سیمان شاهرود

برگزاری دوره آموزشی مهندسی کیفیت در شرکت سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در مردادماه میزبان یکی از دوره های آموزشی موسسه گاما بود.

بنابر اعلام مدیریت آموزش سازمانی موسسه، در این هفته شرکت سیمان شاهرود در استان سمنان میزبانی برگزاری دوره آموزشی مهندسی کیفیت در محل اداره آموزش خود بود.

بر اساس این اعلام، در این دوره دکتر اسماعیلی ، دکترای مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بعنوان مدرس حضور داشتند و وظیقه تدریس را برای بیش از 20 نفر از نیروهای بخش مدیریت و تضمین کیفیت شرکت بر عهده داشتند.

این دوره طی روز 9 مردادماه به مدت 8 ساعت آموزشی برگزار گردید.

ارسال نظر

بازگشت به بالا