صفحه اصلیاخباربرگزاری دوره های آموزشی شرکت بهره برداری پتروپارس در آذرماه

برگزاری دوره های آموزشی شرکت بهره برداری پتروپارس در آذرماه

دوره های آموزشی در حوزه های فنی و مهندسی و نیز مدیریت شرکت مدیریت بهره برداری پتروپارس در ماه گذشته برگزار شد.

بنابر اعلام واحد آموزش سازمانی موسسه، در آذرماه 2 دوره آموزشی در حوزه مدیریت منابع انسانی و 2 دوره ی فنی و مهندسی با حضور مدرسان اعزامی این موسسه در محل شرکت پتروپارس برگزار گردید.

آقایان دکتر عظیمی و نعمتی  مدرسان اعزامی موسسه به ترتیت دوره " تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت محیط زیست " در تاریخ 6و7 آذر و دوره ی " فرهنگ و الگوهای رفتاری در صنعت " را در تاریخ 28 و 29 آذرماه برای مدیران بخش های مختلف این شرکت تدریس نموند.

همچنین دوره های " اصول و مبانی شیرهای صنعتی " در تاریخ 6و7 آذر با تدریس مهندس مومن و دوره " آشنایی با تجهیزات ثابت در صنعت" در تاریخ 28 الی 30 آذر با تدریس دکتر اکبری در محل این شرکت برگزار شد.

ارسال نظر

بازگشت به بالا