صفحه اصلیاخباربرگزاری دوره ی آموزشی روانکاری تخصصی در فولاد خراسان

برگزاری دوره ی آموزشی روانکاری تخصصی در فولاد خراسان

دوره س آموزشی روانکاری تخصصی تجهیزات صنعتی در شرکت فولاد خراسان توسط موسسه گاما برگزار شد.

بنابر اعلام مدیر آموزش سازمانی موسسه ، در آذرماه یک  دوره آموزشی توسط مدرس اعزامی موسسه در محل شرکت فولاد خراسان برگزار شد.

بر اساس این اعلام، دوره روانکاری تخصصی تجهیزات صنعتی در تاریخ 23 و 24 آذر ماه  توسط  مهندس سبزی  در محل این شرکت برگزار گردید.

در این دوره  تعداد 21 نفر از کارمندان شرکت فولاد شرکت داشتند که در پایان مدرس  با ارزیابی  95 موفق به برگزاری دوره  شدند.

ارسال نظر

بازگشت به بالا