صفحه اصلیثبت نام

.

فرم پیش ثبت نام در دوره های آموزشی ترم جاری
نام (*)
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
نام پدر (*)
لطفا نام پدر خود را بطور صحیح وارد فرمایید
کد ملی (*)
لطفا کد ملی خود را بصورت ده رقمی و بدون در نظر گرفتن خطوط تیره وارد کنید
تاریخ تولد (*) / /
لطفا تاریخ تولد خود را صحیح وارد کنید
تلفن همراه (*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
متن مقررات ثبت نام را مطالعه نموده و قبول دارم (*)

در صورت عدم قبول شرایط، امکان ثبت نام شما وجود ندارد

شغل
مدرک تحصیلی
لطفا مقطع مدرک تحصیلی خود را ذکر فرمایید
رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید
رایانامه (پست الکترونیک)
لطفا آدرس پست اکترونیک خود را صحیح وارد کنید
دسته آموزشی (*)
لطفا عنوان دسته آموزشی را انتخاب کنید
عنوان دوره (*)
لطفا نام دوره آموزشی را انتخاب کنید
کد دوره (*)
لطفا کد دوره انتخابی را وارد کنید

بازگشت به بالا