اهمیت آموزش کارکنان در سازمان‌ها

بدون ديدگاه

اهمیت آموزش و توسعه کارکنان در سازمان‌ها و شرکت‌ها

آموزش و توسعه یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است. هدف از این آموزش، ارتقای رفتار مهارتی و تخصص کارکنان به‌وسیله یادگیری تکنیک های جدید انجام کار است.

آموزش و توسعه کارکنان به بروزرسانی  مهارت‌ها و دانش کارکنان برای انجام کارهایشان کمک می‌کند که در نهایت منجر به افزایش راندمان کاری آنها و افزایش بهره‌وری سازمان می‌شود. این آموزش‌ها تضمین می کند که بی‌قاعدگی و دوری کارکنان از اهداف سازمان کاهش یابد؛ همچنین یادگیری یا تغییر رفتار در قالبی بسیار ساختاریافته صورت می‌گیرد. توسعه آموزش یا یادگیری و توسعه، فعالیت‌های آموزشی در حال انجام رسمی هستند که برای تحقق هدف و ارتقای عملکرد کارکنان طراحی شده‌اند.

فعالیت‌های آموزشی و توسعه‌ای کارکنان به این هدف طراحی می‌شوند تا کارمند را به عملکرد بهتر در شغل محول شده‌اش برسانند؛ همچنین انگیزه کارمند را برای ارائه بهترینِ خودش ممکن می‌سازد تا در زمان ارزیابی عملکرد، کارمند واجد شرایط بودن برای ارتقاء و افزایش حقوق را نشان دهد.

آموزش و توسعه منابع انسانی دو فعالیت متفاوت هستند که برای بهبود کلی کارمند دست به دست هم می دهند. فرآیند کوتاه مدت و واکنشی، آموزشی است که برای اهداف عملیاتی استفاده می شود، در حالی که فرآیند بلندمدت توسعه برای اهداف جامع سازمان است. هدف از آموزش در HRM بهبود مهارت های مورد نیاز در کارکنان است در حالی که هدف از توسعه بهبود شخصیت کلی کارکنان است. مدیریت برای پر کردن شکاف مهارتی در سازمان ابتکار آموزش را بر عهده می گیرد. ابتکار توسعه عموماً با هدف برنامه‌ریزی جانشین پروری در آینده انجام می‌شود.

معنا و مفهموم آموزش و توسعه کارکنان در سازمان

تعریف:

آموزش و توسعه کارکنان در HRM به عنوان سیستمی تعریف می شود که توسط یک سازمان برای بهبود مهارت ها و عملکرد کارکنان استفاده می شود. این یک ابزار آموزشی است که شامل اطلاعات و دستورالعمل‌هایی برای تقویت کردن مهارت‌های موجود، معرفی مفاهیم و دانش جدید برای بهبود عملکرد کارکنان است. یک ابتکار آموزش و توسعه مؤثر بر اساس تحلیل نیازهای آموزشی به شرکت کمک می‌کند تا مهارت‌های نیروی انسانی شاغل را افزایش دهد و بهره‌وری را بهبود بخشد.

مفهوم:

برنامه ارتقاء مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های کارکنان به عنوان آموزش شناخته می شود. آموزش‌های مرتبط با شغل اغلب به کارکنان ارائه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که آنها می‌توانند وظایف محوله را به خوبی انجام دهند و به موفقیت سازمان کمک کنند. از سوی دیگر برنامه توسعه، اغلب آماده‌سازی برای انجام کار آینده است. توسعه آموزش منابع انسانی فرصت یادگیری را برای کارکنان فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های کاری خود را افزایش داده و برای چالش‌های آینده آماده شوند.

مدیریت برای پر کردن شکاف مهارتی در سازمان، ابتکار عمل را برای انتخاب روش‌های آموزشی درست به عهده می‌گیرد. ابتکار توسعه عموماً با هدف برنامه ریزی جانشین پروری در آینده انجام می شود.

تعریف آموزش و توسعه از زبان نویسندگان برجسته

در زیر به تعاریف ارائه شده توسط نویسندگان متخصص و برجسته اشاره می شود:

 • آرمسترانگ:

«تربیت عبارت است از اصلاح رسمی و منظم رفتار از طریق یادگیری که در نتیجه آموزش، راهنمایی، توسعه و تجربه برنامه‌ریزی شده رخ می دهد. توسعه عبارت است از بهبود عملکرد فردی در نقش‌های فعلی و آماده‌سازی آنها برای مسئولیت‌های بزرگتر در آینده.»

 • کتز و کان[۱]:

«آموزش و توسعه به عنوان یک زیرسیستم ابقاء توصیف می‌شود که هدف آن بهبود کارایی سازمانی از طریق افزایش روتین‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری رفتار است.»

 • کلات، ماردیک و شوستر[۲]:

«آموزش روشی نظام‌مند برای تغییر رفتار برای آماده‌سازی کارمند برای یک شغل، یا بهبود عملکرد او در شغل فعلی است و توسعه، آماده‌سازی کارمند برای بهبود مهارت‌های مفهومی، تصمیم‌گیری و بین فردی در شرایط پیچیده و ساختاریافته است. »

 • لوسیر:

««آموزش، فرآیند کسب مهارت‌های لازم برای انجام یک شغل است و توسعه، توانایی انجام کارهای فعلی و آینده است». »

 • مک‌لگان:

«”آموزش و توسعه بر شناسایی، اطمینان و کمک به توسعه، از طریق یادگیری برنامه ریزی شده، شایستگی‌های کلیدی متمرکز است، که افراد را قادر به انجام مشاغل فعلی یا آینده می‌کند.”»

 • کرک پاتریک:

«آموزش، به یاد دادن دانش و مهارت‌های خاص مورد نیاز در شغل فعلی فرد اشاره دارد. اصطلاح توسعه به رشد فرد و آمادگی برای مشاغل سطح بالاتر اشاره دارد.»

 • کلیمان:

«آموزش و توسعه، تجارب یادگیری برنامه‌ریزی شده‌ای هستند که به کارگران می‌آموزند چگونه مشاغل فعلی یا آینده خود را به طور مؤثر انجام دهند.»

اهمیت آموزش و توسعه در سازمان‌ها

آموزش و توسعه همواره به عنوان یکی از وظایف حیاتی منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها شناخته می‌شود. در بسیاری از سازمان‌ها آموزش و توسعه بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت HRD (توسعه منابع انسانی) است. در میان رقابت‌های بی‌سابقه در دنیای کسب و کارها که نیروی انسانی ماهر جنبه مهمی برای کسب مزیت رقابتی است، آموزش و توسعه به عنوان ابزاری برای موفقیت شرکت‌ها عمل می‌کند. از آنجایی که تغییرات سریع در فناوری باعث تغییر در مهارت‌های کارکنان می‌شود، بسیاری از سازمان‌ها ساعات مشخصی را در سال برای کارکنان خود در نظر می‌گیرند.

مدیریت منابع انسانی بر ارتقای نیروی انسانی سازمان متمرکز است. فعالیت‌های آموزشی و توسعه‌ای اغلب برای ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبود تعهد سازمانی آنها استفاده می‌شود. سازمان‌ها دریافته‌اند که کارکنان واقعاً از اینکه فرصتی برای ایجاد مهارت‌های جدید و بهبود عملکرد شغلی خود بدست آورند، قدردانی می‌کنند. کارکنان احساس می‌کنند که سازمان کاملاً متعهد به رشد نیروی انسانی خود است و بنابراین دوست دارند بخشی از فعالیتهای آموزشی و توسعه‌ای باشند. از فعالیت‌های توسعه آموزش همچنین برای جذب استعدادهای جدید به سمت سازمان استفاده می‌شود.

از دیدگاه منابع انسانی سازمان، فعالیتهای آموزشی و توسعه بهترین راه برای ایجاد «استخر استعداد» در سازمان است. به جای استخدام کارکنانی که برای یک شغل خاص ماهر شده و آموزش دیدهاند، فعالیت‌های آموزشی و توسعه ای منبع بسیار ارزان‌تری از کارکنان ماهر داخلی است. این امر هزینههای نیروگیری یا استخدام سازمان را کاهش می‌دهد و به دلیل به‌کارگیری کارکنان داخلی برای مشاغل خاص، در زمان اشتغال در پست جدید، کارمند با فرهنگ کار سازمان آشنا است. بر اساس تجربه سازمان‌ها، مدیران داخلی اغلب عملکرد بهتری نسبت به افراد ماهر استخدام شده از خارج دارند.

بخش مدیریت منابع انسانی معمولاً مسئول برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی و توسعه‌ای در سازمان است. این فعالیت ابتدا شامل جستجوی شکاف‌های مهارتی در سازمان و سپس یافتن منبع مناسبی است که کارکنان بتوانند مهارت‌های جدید را از آن بیاموزند و عملکرد خود را بهبود بخشند. فعالیت‌های آموزشی و توسعه در واقع به بهره‌وری سازمان کمک می‌کند.

نیاز و اهمیت آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها

در محیط کاری پویا، برای شرکت‌ها مهم است که مهارت نیروی انسانی خود را ارتقا دهند. برای کارکنان بسیار مهم است که چیزهای جدید بیاموزند و مهارت‌های خود را برای رویارویی با رقابت‌های کاری در محیط کسب و کار افزایش دهند. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای که توسط شرکت اجرا میشود هم برای سازمان و هم برای کارکنان مفید است.

چه نیازی به آموزش و توسعه نیروی انسانی است؟

 • فعالیت آموزشی و توسعه زمانی مورد نیاز است که شرکت قصد و هدف خود را برای تعدیل شرایط متغیر بازار مورد بازنگری قرار دهد.
 • شرکتها اغلب برنامه‌های آموزشی تخصصی را برای بهبود عملکرد کارکنان تایید می‌کنند.
 • آموزش و توسعه منابع انسانی برای تعیین معیاری از عملکرد که انتظار می رود کارکنان در یک سال مالی به آن دست یابند، مورد نیاز است.
 • همیشه نیاز به آموزش و تلاش‌های توسعه برای یادگیری مهارت‌های جدید به کارکنان مانند مدیریت تیم، مدیریت ارتباطات و رفتار رهبری وجود دارد.
 • آموزش و توسعه همچنین برای آزمایش روش‌های جدید افزایش بهره‌وری سازمانی استفاده می‌شود.

آموزش و توسعه نیروی انسانی چه اهمیتی دارد؟

 • در مدیریت منابع انسانی (HRM) زمانی که شرکت بخواهد از نیروی انسانی خود استفاده بهینه کند، آموزش و توسعه جنبه مهمی دارد.
 • آموزش و توسعه کلیدی برای برنامه‌ریزی جانشین پروری سازمان است زیرا به بهبود مهارتهایی مانند مدیریت تیم و رهبری کمک می‌کند.
 • فعالیت های آموزشی تخصصی شغلی برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش بهره‌وری آنها حیاتی است.
 • آموزش و توسعه در HRM جنبه مهمی برای توسعه روحیه تیمی در سازمان است.
 • برنامه‌های آموزشی و توسعه از نقطه نظر ایمنی نیز حائز اهمیت است زیرا به کارکنان آموزش می‌دهد که بدون هیچ گونه خطر جانی کار را به درستی انجام دهند. آموزش‌های HSE برای این منظور طراحی شده‌اند.
 • از دیدگاه سازمانی، برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی ابزار مهم مدیریت عملکرد برای افزایش سودآوری و ارتقای تصویر شرکت هستند.

هدف و مقصود آموزش نیروی انسانی

 • یکی از مؤثرترین روش‌ها برای نشان دادن اینکه برای کارکنان خود ارزش قائل هستید، ارائه آموزش به آنها است. این نشان می‌دهد که به همان اندازه که آنها به رفاه و پیشرفت شرکت شما اهمیت می دهند، شما نیز به رفاه و پیشرفت آنها اهمیت میدهید. کارمندانی که به خوبی از آنها مراقبت می‌شود، هرگز تمایلی به کار در جای دیگری نخواهند داشت.
 • آموزش می‌تواند به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای آماده‌سازی افراد برای تغییرات و چالش‌های مورد انتظار و پیشبینی نشده در محیط کار مورد استفاده قرار گیرد. در حالی‌که روندها به دلیل نوآوری آنلاین همیشه در حال تغییر هستند، این منطقی است که کارکنان خود را همواره آماده نگه داریم.
 • هیچ راهی بهتر از تربیت با استعدادترین افراد برای تولید رهبران آینده وجود ندارد. با آموزش‌های تخصصی، کارمندان مسیر شغلی روشنی خواهند داشت که منجر به فرسایش و نارضایتی کمتری خواهد شد.
 • کارکنان قابل‌توجه‌ترین و مهم‌ترین جزء دارایی‌های یک شرکت هستند و مراقبت از آنها به معنای مراقبت از کل شرکت است. بنابراین، هر سازمان تجاری که زمان و پول خود را برای یادگیری یا آموزش و توسعه کارکنان خود سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌تواند در دستیابی به اهداف تجاری خود موفق شود و بیشتر پیشرفت کند.

انواع آموزش و توسعه

در زیر انواع مختلف آموزش‌ها نوشته شده است:

 • آموزش فنی شکلی از آموزش است که به کارکنان جدید در مورد اجزای فناوری شغلشان آموزش می دهد.
 • آموزش کیفیت، فرآیند آشنایی پرسنل با روش‌های پیشگیری، شناسایی و حذف کالاهای بی‌کیفیت در یک محیط تولیدی است.
 • آموزش مهارتی نوع بعدی آموزش است که شامل ایجاد توانایی برای انجام کار می‌شود.
 • آموزش مهارت‌های نرم، شکل دیگری از آموزش است که نیازمند بهبود مهارت‌های نرم کارمند است که ویژگی‌های شخصیتی، ظرافت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی و کارهای روزمره شخصی است که برای تعریف تعاملات بین فردی استفاده می‌شود.
 • آموزش حرفه‌ای نوعی آموزش است که برای به روز ماندن خطِ کاری فرد ضروری است.

منافع آموزش برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

 • سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه کارکنان باعث افزایش رضایت و روحیه کاری می‌شود.
 • کارکنان را تشویق می کند تا سخت تر کار کنند.
 • کارایی فرآیند را بهبود می‌بخشد و در نتیجه سود مالی به همراه دارد.
 • به پذیرش فناوری و فرآیندهای جدید کمک می‌کند.
 • استراتژی و نوآوری محصول را افزایش می دهد.

[۱] دانیل کاتز و رابرت کان دو تن از محققین اصلی رویکرد سیستمی مدیریت بودند. بخش بزرگی از کار آنها به مطالعه سازمان ها به عنوان یک سیستم اجتماعی اختصاص داشت.

[۲] Kllatt, Murdick & Schuster

منبع: hrhelpboard.com

نوشتن دیدگاه