12 دوره پیدا شد

دوره آموزشی استراتژی‌های رهبری

در دوره آموزشی استراتژی‌های رهبری تلاش می‌شود با مثال‌های کاربردی و ملموس، نقش مهارت رهبری مدیر، در رشد همه جانبه … ادامه خواندن دوره آموزشی استراتژی‌های ...

کارآفرینی در بستر فضای مجازی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کارآفرینی فعالیتی است که شامل شناسایی،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها … ادامه خواندن کارآفرینی در بستر ...

اصول حافظت از اسناد و مدارک

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اسناد و مدارک محصول اندیشه، فعالیت و تجربیات گران‌بهایی است که در … ادامه خواندن اصول حافظت از ...

اصول حفاظت گفتار

توضیحات یکی ازمهمترین شیوه های مقابله با جمع آوری اطلاعات توسط افراد کنجکاو وبی اثر نمودن تلاش ایشان،حفظ اسرار است. … ادامه خواندن اصول حفاظت گفتار

اصول گزارش نویسی انتظامات

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ غالب تصمیم‌های مدیران و مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات برمبنای گزارش‌هایی است که … ادامه خواندن اصول گزارش نویسی ...