4 دوره پیدا شد

دوره آموزشی استراتژی‌های رهبری

در دوره آموزشی استراتژی‌های رهبری تلاش می‌شود با مثال‌های کاربردی و ملموس، نقش مهارت رهبری مدیر، در رشد همه جانبه … ادامه خواندن دوره آموزشی استراتژی‌های ...

کارآفرینی در بستر فضای مجازی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کارآفرینی فعالیتی است که شامل شناسایی،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها … ادامه خواندن کارآفرینی در بستر ...

اصول سرپرستی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره مدیریت و سرپرستی سازمان دوره ای است که فراگیران را برای … ادامه خواندن اصول سرپرستی

فرهنگ کار در سازمان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای … ادامه خواندن فرهنگ کار در ...