12 دوره پیدا شد

ارزیابی چرخه حیات

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر  یک رویکرد «گهواره تا گور» … ادامه خواندن ارزیابی چرخه حیات

اصول سرپرستی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره مدیریت و سرپرستی سازمان دوره ای است که فراگیران را برای … ادامه خواندن اصول سرپرستی

فرهنگ کار در سازمان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای … ادامه خواندن فرهنگ کار در ...

رانندگی تدافعی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ رانندگی تدافعی نوعی از رانندگی است که علی رغم شرایط اطراف و … ادامه خواندن رانندگی تدافعی

آسیب شناسی حراست فیزیکی

آموزش جامع نرم‌افزار حرفه‌ای Adobe Bridge برای مدیریت کامل فایل‌های گرافیکی و ویدئویی بین نرم‌افزاهای مختلف شرکت adobe مثل فتوشاپ، افترافکت و ...